Nová modulová škola pribudla aj v Chminianskych Jakubovanoch

01.10.2015
     Novú prístavbu modulovej Základnej školy v Chminianskych Jakubovanoch v okrese Prešov slávnostne otvoril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Chodí do nej 216 detí prvého stupňa. Starší žiaci naďalej navštevujú školu v susednej obci Chminianska Nová Ves, kde predtým chodili všetci žiaci z Chminianskych Jakubovian. Na novú časť modulovej školy získala obec vlani dotáciou vo výške 200 000 eur. Samospráva prispela sumou 110 000 eur, za čo vybudovali základy, strecha a vonkajšie omietky.
     Ako informovala riaditeľka školy Juliana Perečinská, prvú časť kontajnerovej školy v Chminianskych Jakubovanoch postavili ešte v roku 2013 ako pilotný projekt na Slovensku. Slávnostne otvorili ďalších deväť tried s kabinetmi a skladom. Nové priestory tvorí dvojpodlažná prístavba modulového charakteru. Celkovo má dnes škola 12 tried, čo umožnilo zrušiť dvojzmennosť vo vyučovaní. V priestoroch školy mohli otvoriť aj školský klub a svoje miesto tu našla aj základná umelecká škola, vďaka čomu tu môžu deti vzdelávať aj popoludní v rámci mimoškolskej činnosti. Rozšírenie priestorov pripravovali rok, samotná výstavba trvala tri mesiace. Škole chýba ešte jedáleň a telocvičňa.
     V obci žije 2 300 obyvateľov a je tu početná rómska komunita. Perečinská doplnila, že demografický nárast je 50 – 60 detí za rok. Preto súčasná kapacita školy nebude dlho stačiť a obec sa chce opäť uchádzať o finančné zdroje na ďalšie rozširovanie kapacít. Do piatich rokov sa zvýši počet žiakov na 600.
     Výstavbu modulových škôl považuje Draxler za najrýchlejší a najefektívnejší spôsob, ako znižovať regionálne rozdiely v podmienkach školstva. Minister vyslovil radosť z toho, že vláda z druhého sociálneho balíka vyčlenila na modulové školy 3 milióny eur. Dodal, že na materské školy pôjde 5 miliónov eur. Podľa jeho vyjadrenia si vie predstaviť, že tento program sa bude rozširovať.
     Draxler uviedol, že ministerstvo podporuje tam, kde je to účelné, aj integráciu žiakov. Preto aj počty detí v špeciálnych školách sa môžu postupne znižovať prechodom do riadnych škôl. Je to prioritou rezortu školstva, čo prinesie niekde aj potrebu rozširovania základných škôl. Nie je to však cesta k zrušeniu špeciálnych škôl, tie chcú aj naďalej podporovať. Vláda mieni podporovať aj asistentov v školách zvýšenými finančnými prostriedkami, čo Draxler považuje za jednu z najlepších foriem, aby sa žiaci integrovali bez ohľadu na druh ich znevýhodnenia.
     Prostriedky na modulové rozširovanie škôl považuje minister za dobre investované peniaze. Pomôžu hlavne tam, kde veľmi výrazne chýbajú kapacity a tieto potreby treba rýchlo pokryť. "Ďalšie rozširovanie či už základných, alebo materských škôl bude, predpokladáme, že dominantne financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Rozbieha sa nové programové obdobie, tam sú k dispozícii pomerne zaujímavé objemy a tam, kde je to účelné, pôjde aj o budovanie klasických kamenných škôl, prípadne škôlok. Ale aj veľmi výrazné rozširovanie modulových kapacít," uviedol Draxler.

Zdroj: TASR
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku