Navigácia

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2022

Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2022 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov školskej správy, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. V súlade s týmto nariadením vlády sú na webovom sídle zverejnené aj:

  • normatívne príspevky na rok 2022 pre:
    - školy všetkých zriaďovateľov,
    - školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov školskej správy.
  • normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2022

Pri výpočte normatívov na rok 2022 použilo ministerstvo v súlade s §3 ods. 2 nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov pomer osobných nákladov k prevádzkovým nákladom 88,55% : 11,45%.


Upozorňujeme, že normatívne príspevky pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov školskej správy sú zverejnené na troch hárkoch - zvlášť za školský rok 2021/2022, školský rok 2022/2023 a spolu za kalendárny rok 2022.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky