Navigácia

Nominácie do súťaže Vedec roka 2018

      Už v poradí 22. ročník súťaže Vedec roka organizuje v tomto roku centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.  Súťaž má za cieľ profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

      Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 15. marca 2019 e-mailom na adresu: ncpvat@cvtisr.ska poštou podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže. Nominácie za rok 2018 možno zasielať v týchto kategóriách:
• Vedec roka SR,
• Mladý vedecký pracovník,
• Inovátor roka,
• Technológ roka,
• Osobnosť medzinárodnej spolupráce.
 
     Viac informácií nájdete vo výzve na zasielanie návrhov na ocenenie (http://ncpvat.cvtisr.sk/buxus/docs//Dokumenty_2019/Vyzva_na_zaslanie_navrhov_VR_SR_2018.pdf). Štatút súťaže, Výzvu na zasielanie návrhov, návrhový formulár, ako aj ďalšie informácie o podujatí nájdete na webovej stránke www.ncpvat.skv sekcii Popularizačné aktivity - Vedec roka SR (http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity/vedec-roka-sr.html?page_id=973).

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky