Netají úrad ale SME

28.03.2013
     Denník SME sa v ostatných dňoch venuje projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, ktorý 85 % prostredníctvom Nenávratného finančného príspevku podporila Švajčiarska konfederácia. Svojskej interpretácii v podaní denníka SME však pri písaní článkov nechýbali verejne prístupné informácie, ktoré v objektívnom článku nesmú absentovať.
Preto ich ponúkame pre vyváženie svojskej autorskej interpretácie:
1.) Predloženie Projektového zámeru (1. kolo) zo strany ŠIOV: 9.11.2010
2.) Zaslanie Projektového zámeru Švajčiarskej konfederácii: 17.12.2010
3.) Schválenie projektového zámeru Švajčiarskou konfederáciou: 28.2.2011
Predloženie Konečného návrhu projektu (2. kolo) zo strany ŠIOV pri rešpektovaní podmienok Švajčiarskej konfederácie k projektovému zámeru: 31.8.2011
4.) Zaslanie Konečného návrhu projektu Švajčiarskej konfederácii: 31.10.2011
5.) Rozhodnutie Švajčiarskej konfederácie o schválení Konečného návrhu projektu: 16.1.2012
6.) Podpis zmluvy o projekte medzi Švajčiarskou konfederáciou a Slovenskou republikou (ÚV SR): 26.1.2012
7.) Podpis zmluvy o realizácii projektu medzi ÚV SR a ŠIOV: 20.2.2012.
     Teda projekt bol iniciovaný priamo riadenou organizáciou v čase keď predsedníčkou vlády SR bola Iveta Radičová, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca a vedúcim Úradu vlády SR Viktor Nižňanský.
      Na základe týchto faktov môžeme konštatovať, že názov včerajšieho článku nebol korektný, pretože je zrejmé, že netajil úrad, ale denník SME. A to napriek tomu, že redaktorka pri spracovávaní článku pracovala s verejne prístupnými informáciami na web stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku