Neštátne poradenské zariadenia - výsledky zberu dát - september 2022

Zber dát pre financovanie neštátnych poradenských zariadení (centrá poradenstva a prevencie a špecializované centrá poradenstva a prevencie) po transformácii v roku 2023 sa robil v septembri 2022 osobitným spôsobom prostredníctvom elektronického formulára.

V elektronickom formulári sa zbierali údaje o počte detí, ktorým bude poskytnutá služba v roku 2023 a zároveň očakávaný počet odborných zamestnancov. Informácie zo zberu údajov za neštátne zariadenia poradenstva a prevencie sú uvedené v prílohe s názvom „Neštátne poradne_zber 9-2022“.

V súlade s novelou zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní, ktorá bola schválená v NR SR dňa 8.11.2022 sa v januári 2023 uskutoční aj zber údajov za neštátne zariadenia poradenstva a prevencie o počte detí podľa stavu k 2. januáru 2023.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky