Neplánovaná návšteva - minister školstva sa v Rimavskej Sobote oboznámil aj so vzdelávaním znevýhodnených žiakov

24.06.2016
     Neplánovanú návštevu ministra školstva Petra Plavčana zažila Špeciálna základná škola na Bottovej ulici v Rimavskej Sobote. Minister sa tam zastavil počas výjazdového zasadnutia vlády na juhu Gemeru.  
     Peter Plavčan diskutoval s pedagógmi o ich náročnej práci so znevýhodnenými žiakmi s najrôznejším druhom postihnutia. Tiež im predstavil plány rezortu školstva na podporu špeciálneho školstva a inklúzie.
      „V najbližších týždňoch bude vypísaná výzva na zapojenie sa škôl do národného projektu Škola otvorená všetkým, prostredníctvom ktorého budú môcť získať financie a zamestnať tak potrebných asistentov učiteľa, špeciálnych pedagógov a terénnych pracovníkov. Vzhľadom na pozitívne skúsenosti a ohlasy zo škôl som dal navýšiť pôvodne zvažovanú výšku dotácie projektu z 30 mil. eur na 50 mil. eur,“ uviedol minister.
     Peter Plavčan zašiel aj do niekoľkých tried a presvedčil sa, či sa žiakov darí v čítaní.  Zaujímali ho aj výsledky, ktoré deti so znevýhodnením dosahujú.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku