Nekupujte vianočné darčeky v supermarketoch, stredoškoláci ich pre Vás vyrobili ručne

21.11.2014
     Koniec novembra bude opäť patriť podujatiu JUVYR 2014 - prezentácii remeselných zručností mladých ľudí zo stredných odborných škôl.
     Tohtoročnej výstavy, ktorá sa bude konať v dňoch 25. - 26. 11. 2014 v bratislavskom Národnom tenisovom centre Aegon sa aktívne zúčastní až 49 základných a 44 stredných odborných škôl z celého Slovenska. Jej cieľom je osloviť a motivovať žiakov základných škôl pre štúdium na stredných odborných školách a ukázať návštevníkom široké spektrum profesií.
     JUVYR 2014 sa koná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Pellegriniho a garantom projektu je Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV). Súbežne s JUVYR-om budú v Národnom tenisovom centre prebiehať ďalšie dve podujatia - odborné súťaže pre stredoškolákov „Skills Slovakia“ a „17. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem“, rovnako organizované Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.
     Okrem prehliadky súťaží a skúšok šikovnosti mladých stredoškolákov si návštevníci budú mať možnosť výhodne nakúpiť ich vlastnoručne vyrábané výrobky. Medzi každoročne najpredávanejšie patria produkty z vosku, fúkaného skla, vianočné vence, veľmi obľúbené sú kadernícke služby či ochutnávky pečených výrobkov.
     Od roku 2013 sa JUVYR-u aktívne zúčastňujú aj tri národné projekty v gescii ŠIOV, ktoré si pre návštevníkov pripravujú zaujímavý program v rámci svojich odborných činností. Záujemcovia sa môžu dozvedieť všetky podstatné informácie o modernizácii školstva na základných či stredných odborných školách, ako aj o pripravovanej národnej sústave kvalifikácií.
     V rámci odborných súťaží  „Ukáž čo vieš“ v odbore maliar, inštalatér, kaderník, kozmetička a vizážistka sa predstaví až 80 mladých talentov z celého Slovenska, pričom už druhý rok sa žiaci základných škôl zapoja do kombinovaných súťaží so žiakmi stredných odborných škôl.
     Prvou motivačnou aktivitou bude „Škola mojej profesie“, kde 559 súťažiacich z celého Slovenska ukáže svoju kreativitu a manuálne zručnosti v 35 témach. Druhou pripravovanou súťažou je „Stavebníctvo rukami našich žiakov“, ktorá je zacielená na profesie inštalatér a stolár. Víťazi z minuloročných súťaží sa predstavia v práci s robotickou rukou na stavebniciach FESTO v špeciálnej zostave dopravník – zásobovanie – manipulácia v mechatronike. Súčasťou podujatia budú odborné workshopy, či diskusie o smerovaní odborného vzdelávania a prípravy v systéme slovenského školstva.
     Na 17. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem sa predstaví 71 cvičných firiem zo stredných odborných škôl, z toho 14 zahraničných - z Bulharska, Česka, Fínska, Rakúska, Rumunska a z Talianska.
     Podujatie aktivizuje mladých ľudí k samostatnosti a umožňuje im osvojiť a zlepšiť si podnikateľské, personálne, odborné a sociálne zručnosti. Súčasťou veľtrhu budú súťaže cvičných firiem, na ktorých sa hodnotí nielen stánok, katalóg, elektronické prezentácie, slogan, logo, ale aj najlepší reprezentanti cvičných firiem.

Foto: ŠIOV
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku