Neformálne vzdelávanie riaditeľov v rámci projektu IT Akadémia sa stretlo s veľkým záujmom

22.02.2018
     Vyše 360 riaditeľov základných a stredných škôl z celého Slovenska sa v uplynulých týždňoch zúčastnilo na prvých stretnutiach neformálneho vzdelávania v rámci národného projektu IT  Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.  
     Podujatia sa konali v štyroch termínoch od 18. januára do 15. februára 2018 postupne v Košiciach, Nitre, Banskej Bystrici a Žiline. Ich cieľom bolo predstaviť prínosy národného projektu pre súčasné a budúce potreby IT sektora, prezentovať praktické ukážky možností premeny tradičnej školy na modernú prostredníctvom  inovácie prírodovedného a technického vzdelávania a priblížiť úlohu riaditeľa školy v projekte. 
     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Centrum vedecko-technických informácií SR. Viac informácií o projekte nájdete na stránke http://itakademia.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku