Návrh ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

24.04.2008

     Na 8. gremiálnej porade ministra školstva SR bol schválený pracovný návrh Štátneho vzdelávacieho programu. Jeho elektronická verzia je sprístupnená aj na stránke Štátneho pedagogického ústavu - www.statpedu.sk a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania - www.siov.sk.

Bratislava 24. apríla 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku