Návrh na zmenu v sústave študijných odborov SR - návrh zmeny opisu študijného odboru právo

20.02.2013
V súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Paneurópskej vysokej školy na zmenu v sústave študijných odborov Slovenskej republiky, konkrétne zmenu opisu študijného odboru právo.


K návrhu je možné doručiť pripomienky elektronicky na odbor.vsv@minedu.sk do 22. marca 2013.

Návrh opisu ŠO právo
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku