Návrh na zmenu názvu študijného odboru teória a dejiny štátu a práva

07.11.2011

V súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zverejňujeme návrh Univerzity Komenského v Bratislave na zmenu v sústave študijných odborov Slovenskej republiky, konkrétne zmenu názvu študijného odboru teória a dejiny štátu a práva. K predmetnému návrhu je možné zaslať pripomienky na zuzana.brcakova@minedu.sk do 07. 12. 2011.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku