Národný projekt poslal víťazov odborných súťaží do CERN-u

26.09.2014
     Celkovo 17 žiakov základných škôl zo Slovenska navštívilo svetoznáme laboratóriá Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN). Exkurzie, ktorá sa konala v dňoch 14.- 16. septembra 2014, sa zúčastnili víťazi odborných súťaží Stavebníctvo, Zenit, Mladý ekofarmár, Mladý mechatronik a Základoškolská odborná súťaž realizovaných v školskom roku 2013/2014.
     Ide o novodobé súťaže v oblasti fyziky, techniky, biológie a chémie, v ktorých žiaci základných škôl spolupracujú v tíme so žiakmi stredných odborných škôl s cieľom nielen podporiť ich talent v danom odbore, ale aj zvýšiť záujem a motiváciu žiakov ísť študovať na stredné odborné školy.
     Projekt s názvom „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     „Všetky zúčastnené strany v procese vzdelávania by mali vidieť v centre pozornosti samotného žiaka a jeho ďalšie uplatnenie v praxi. O to viac je pre nás potešujúce, ak mladí ľudia prejavia záujem o technické smery a majú možnosť už v mladom veku spoznať i svetové kapacity v tejto oblasti“, podporil význam aktivity i štátny tajomník ministerstva školstva Juraj Draxler.
     CERN, ktorý v súčasnosti oslavuje 60 rokov od založenia, je najväčšie laboratórium pre fyziku vysokých energií na svete. Žiakov počas celej exkurzie sprevádzal Ing. Daniel Valúch, PhD. pracujúci v CERN-e a podieľajúci sa na stavbe vysokofrekvenčných systémov pre urýchľovač. Žiaci sa zúčastnili na prehliadke riadiacich centier, technologických stredísk a hál, kde sa testujú supravodivé magnety a urýchľovacie dutiny. Najviac ich zaujala exkurzia do podzemia experimentu ATLAS – veľký hadrónovy urýchľovač LHC, ktorý nie je bežne prístupný pre návštevníkov.
     Mladí záujemcovia o vedu pochádzajú z Trnavy, Nových Zámkov, Starej Turej, Brezna, ale i Michaloviec či Pustých Úľan. Všetci získali „Účastnícke certifikáty“, informačné materiály a odborné publikácie o CERN-e.
     „Žiakom exkurzia priniesla veľké množstvo zážitkov a skúseností, ktoré veríme radi aplikujú  i v ďalších odborných súťažiach. Tie začínajú už koncom novembra v bratislavskom NTC na podujatí JUVYR“,dopĺňa Lenka Horáková zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
     Harmonogram všetkých súťaží nájdete na webovej stránke národného projektu www.zsodborne.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku