Navigácia

Národnostné stredné školy

  • Stredoškolské všeobecné vzdelávanie a výchova prebieha hlavne na gymnáziách, ktoré pripravujú predovšetkým na štúdium na vysokých školách. 
  • Stredoškolské odborné vzdelávanie a príprava sa uskutočňuje v stredných odborných školách
  • Komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie poskytuje konzervatórium
  • Vzdelávanie žiakov s výtvarnými schopnosťami a nadaním realizujú školy umeleckého priemyslu
  • Vzdelávanie žiakov so športovým nadaním zabezpečujú stredné športové školy
Skočiť na začiatok stránky