Navigácia

Rozcestník

#

narod_new


 


Výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny sa zaručuje v národnostných školách, ktoré sa zároveň zameriavajú aj na zachovanie a rozvoj kultúrnej a jazykovej identity žiakov patriacich k národnostným menšinám.

Táto stránka Vám prináša informácie súvisiace s výchovou a vzdelávaním príslušníkov národnostných menšín. Ide o dokumenty, materiály a metodické usmernenia, ktoré poskytujú pomoc pedagógom národnostných škôl, ich zriaďovateľom, ako aj ďalšie užitočné informácie pre žiakov či študentov a ich rodičov.


 

Skočiť na začiatok stránky