Národná konferencia „Ako ďalej, slovenský vrcholový šport?“ - 2. deň

07.11.2008

     Druhým dňom pokračovala vo štvrtok 6. novembra 2008 národná konferencia o smerovaní slovenského vrcholového športu v Starom Smokovci. Záujem prítomných svojím vystúpením vzbudil riaditeľ Strediska športovej reprezentácie MV SR Marián Kukumberg. Nastolená téma ďalšieho smerovania športu, najmä jeho financovania, viedla k mimoriadnej tlačovej besede M. Kukumberga a splnomocnenca vlády pre šport a mládež Dušana Galisa.
     Otázkami úspechov hokejovej a futbalovej reprezentácie sa vo svojich príspevkoch zaoberali podpredseda pre zimné športy SOV Igor Nemeček a reprezentačný tréner Vladimír Weiss.
     Potrebu zmeny v slovenskom športe naznačil aj čestný hosť konferencie prezident SR Ivan Gašparovič. Podľa jeho slov je potrebné do zdrojov financovania športu zaradiť aj výťažky z lotérií.
     Neformálne diskusie večer pokračovali na slávnostnej recepcii podávanej podpredsedom vlády a ministrom školstva SR Jánom Mikolajom.
    
     Dnešný posledný deň konferencie delegáti využijú na finálne vystúpenia a formulovanie záverov a odporúčaní konferencie.
Fotogaléra

Starý Smokovec 7. november 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku