Nákup učebníc elektronickou aukciou

04.05.2012

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod vedením Dušana Čaploviča dnes začína nákup učebníc prostredníctvom elektronickej aukcie.
     Prostredníctvom elektronickej aukcie bude rezort obstarávať 26 titulov učebníc. Komisia na vyhodnotenie ponúk, ktorá posudzovala návrhy učebníc od rôznych vydavateľov bola zložená z odborníkov z rezortu školstva, Štátneho pedagogického ústavu, ale aj z pedagógov vyučujúcich dané predmety. Každá učebnica bola hodnotená cez konkrétne odborné kritéria, predovšetkým išlo o plnenie požiadaviek príslušného štátneho vzdelávacieho programu, ako aj napríklad uplatňovania pedagogických, didaktických či metodologických zásad. Až na základe vyhodnotenia uvedených kvalitatívnych kritérií je v „aukčnom dome" spustená súťaž.
     Elektronická aukcia začala dnes o 8:00 hod. a potrvá tri pracovné dni. Jej koniec je naplánovaný na stredu 9. mája 2012. Nákup učebníc je zameraný na reformné učebnice, ktoré smerujú k žiakom tak na prvom ako aj na druhom stupni základných škôl a tiež osemročných gymnázií. Časť z učebníc je pritom pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Výsledkom tejto elektronickej aukcie nebude iba čo najlacnejší nákup učebníc, ale aj ich následné sprístupnenie na internete. Prostredníctvom historicky prvej elektronickej aukcie plánujeme nákup 950 000 učebníc.  
    Podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča „táto elektronická aukcia zameraná na nákup učebníc je historicky prvá a určite jedna z mnohých, nakoľko s týmto spôsobom nákupu sa spája transparentnosť, spravodlivosť, šetrenie a efektívnosť".

Michal Kaliňák
hovorca

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku