Najúspešnejší žiaci a študenti si prevzali Pamätné listy sv. Gorazda

  • Dátum: 17.12.2007

     Mimoriadne úspechy žiakov a študentov na medzinárodných predmetových a športových súťažiach ocenilo dnes v Bratislave Ministerstvo školstva SR udelením Pamätných listov sv. Gorazda. Spolu s vecnými cenami ich získalo celkovo 33 mladých reprezentantov. Pamätné listy si prevzali z rúk predstaviteľov rezortu.
     Medzi ocenenými boli zlatí medailisti z medzinárodnej fyzikálnej i chemickej olympiády ako i z plaveckých súťaží. Najmladším oceneným bol iba 9-ročný majster Slovenska v šachu Ondrej Mráz zo Základnej školy M. Rázusovej - Martákovej v Liptovskom Mikuláši. Najaktívnejším reprezentantom bol Samuel Hapák z Gymnázia na Grősslingovej ulici v Bratislave, ktorý priniesol medaily z troch medzinárodných súťaží vo fyzike a matematike.

Bratislava 17. decembra 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku