Nájomné zmluvy do 31. decembra 2011

     Nájomné zmluvy rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejňované v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 318 z 27. marca 2002, bod B.4/ (úloha zrušená uznesením vlády SR č. 12 z 11. januára 2012, bod A.3).
 • Nájomné zmluvy za 4. štvrťrok roku 2011 ( v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 318 z 27. marca 2002, bod B.4 )
 • Nájomné zmluvy za 2. štvrťrok roku 2011 (v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 318 z 27. marca 2002, bod B.4)
 • Nájomné zmluvy za 3. štvrťrok roku 2010 (v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 318 z 27. marca 2002, bod B.4)
 • Nájomné zmluvy za 3. štvrťrok roku 2011 ( v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 318 z 27. marca 2002 , bod B.4 )
 • Nájomné zmluvy za 2. štvrťrok roku 2011 (v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 318 z 27. marca 2002, bod B.4)
 • Nájomné zmluvy za 1. štvrťrok roku 2011
 • Nájomné zmluvy rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky za 3. štvrťrok roku 2008
 • Nájomné zmluvy rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky za 3. štvrťrok roku 2009
 • Nájomné zmluvy za 2. štvrťrok roku 2010 (v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 318 z 27. marca 2002, bod B.4)
 • Nájomné zmluvy za 1. štvrťrok roku 2010 (v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 318 z 27. marca 2002, bod B.4)
 • Nájomné zmluvy za 4. štvrťrok roku 2010 (v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 318 z 27. marca 2002, bod B.4)
 • Nájomné zmluvy rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky za 2. štvrťrok roku 2008
 • Nájomné zmluvy rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky za 4. štvrťrok roku 2008
 • Nájomné zmluvy za rok 2009 /v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 318 z 27. marca 2002, bod B.4/
 • Nájomné zmluvy rozpočtových a príspevkových organizácií za 4. štvrťrok roku 2007
 • Nájomné zmluvy rozpočtových a príspevkových organizácií za 2. štvrťrok roku 2007
 • Nájomné zmluvy rozpočtových a príspevkových organizácií za 3. štvrťrok roku 2007
 • Nájomné zmluvy za rok 2009 (v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 318 z 27. marca 2002, bod B.4)
 • Nájomné zmluvy rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky za 1. štvrťrok roku 2008
 • Nájomné zmluvy rozpočtových a príspevkových organizácií za 1. štvrťrok roku 2007
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku