Navigácia

Nájomné zmluvy do 31. decembra 2011

     Nájomné zmluvy rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejňované v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 318 z 27. marca 2002, bod B.4/ (úloha zrušená uznesením vlády SR č. 12 z 11. januára 2012, bod A.3).
Skočiť na začiatok stránky