» Ministerstvo » Dokumenty a materiály » Zmluvy » Nájomné zmluvy do 31. decembra 2011 » Nájomné zmluvy za rok 2009 /v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 318 z 27. marca 2002, bod B.4/

Nájomné zmluvy za rok 2009 /v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 318 z 27. marca 2002, bod B.4/