Najlepšia reportáž o slovenskej vede vyhráva

02.06.2015
     Novinári, ktorí píšu či hovoria o vede a výskume, dostanú za svoju prácu ocenenie. Súťažiť môžu jednotlivci alebo kolektív autorov s príspevkami, ktoré boli odvysielané v televízii od 1. 10. 2014 do 11. 10. 2015. Prihlásiť môžu maximálne tri súťažné príspevky, v ktorých sa venovali slovenskej vede a technike, jej predstaviteľom alebo jej výstupom v praxi.
     Reportáž by mala byť spätá výhradne so Slovenskom najmenej na jednej úrovni – bude prezentovať výskum, ktorý sa realizoval na Slovensku, predstaví slovenského vedca, alebo inovácie, vynálezy či nové technológie, ktoré vznikajú v našich laboratóriách. Nesmú chýbať úvodné a záverečné titulky a diela musia byť v slovenskom jazyku.
     Prihlásené reportáže zaregistruje systém na adrese www.fvf.cvtisr.sk v sekcii súťaže. Následne bude na e-mail zaslaná licenčná zmluva, ktorú treba spolu s DVD nosičom s dielom zaslať na adresu CVTI SR. Uzávierka súťaže je 11. októbra 2015.
     Najlepšie reportáže o vede a technike vyberie a navrhne na ocenenie hodnotiaca komisia. Víťazi si slávnostne preberú ocenenia počas Festivalu vedeckých filmov – FVF 2015, ktorý sa bude konať v rámci Týždňa vedy a techniky v novembri tohto roku.
     Bližšie informácie, pravidlá a podmienky súťaže nájdete na festivalovej stránke www.fvf.cvtisr.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku