Najkrajšie knihy Slovenska sa budú vyhlasovať aj za rok 2014

22.12.2014
     Vydavatelia kníh, vrátane učebníc, môžu opäť súťažiť v tradičnej súťaži Najkrajšie knihy roka 2014, ktorej hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Prihlásiť sa je potrebné do 31. januára 2015.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR je jedným zo spoluvyhlasovateľov a bude udeľovať Cenu MŠVVaŠ SR za najkrajšiu učebnicu.
     Prihlášku a štatút nájdete na stránke www.bibiana.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku