Náhradný termín Testovania 9 - 2019

16.04.2019
     Celkovo 250 žiakov 9. ročníka základnej školy a 4. ročníka osemročných gymnázií absolvuje dnes a zajtra náhradný termín celoslovenského Testovania 9. Náhradný termín je určený pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť na Testovaní 9 v riadnom termíne.
     V utorok 16. apríla 2019 písali žiaci testy z matematiky a zo slovenského, resp. maďarského jazyka (žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským - VJM). V stredu 17. apríla budú v Nitrianskom a Košickom kraji písať žiaci zo škôl s VJM v náhradnom termíne test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry.
     Náhradný termín Testovania 9 sa koná vždy na jednej vybranej škole v rámci každého kraja. Bližšie informácie sú dostupné na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania - https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku