Na pôde ministerstva sa opäť zišla Školská štvorpartita

11.07.2013
     Pod vedením ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa dnes 11. júla 2013 uskutočnilo na pôde ministerstva školstva 3. rokovanie Školskej štvorpartity.
     „Aj napriek prázdninovému obdobiu bolo toto rokovanie výsostne pracovné, čo dokazuje vysoká účasť členov školskej štvorpartity a tiež program rokovania,“ uviedol minister Dušan Čaplovič.
     Členovia tohto poradného orgánu ministra diskutovali o pripravovanej novele školského zákona i chystaných zmenách v zákonoch o pedagogických a odborných zamestnancoch, o odbornom vzdelávaní či o financovaní škôl a školských zariadení. Prerokovali taktiež odpočet plnenia programu Milénium.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku