Na konferencii Komprax boli ocenené tri slovenské gymnáziá

28.05.2015
     Za aktívnu podporu rozvoja kompetencií mladého človeka získali počas Konferencie KomPrax ocenenie tri slovenské školy: Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi, Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku. Ocenenie bolo udelené v rámci projektu Oceňovanie stredných škôl.
     Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax (2011 – 2015) rozvíja praktické zručnosti mladých ľudí a tým zlepšuje ich prípravu na trh práce. O prínosoch a úspešných absolventoch projektu sa hovorilo na Konferencii KomPrax, ktorá sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera 28. mája v Banskej Bystrici a bola vyvrcholením aktivít projektu. Súčasťou konferencie bolo aj predstavenie publikácie „KomPrax – úspešné projekty“ , ktorá mapuje úspešne zrealizované projekty mladých ľudí od 15 rokov zo všetkých regiónov Slovenska.
Podrobné informácie nájdete na www.komprax.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku