Múzeum školstva a pedagogiky oslávi svoje výročie prezentovaním toho najlepšieho

25.11.2015
     Od 2. decembra 2015 bude v priestoroch Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave sprístupnená nová výstava MŠaP 00045. Výstava pri príležitosti štyridsiateho piateho výročia múzea sa zameria na ukážky z toho najvzácnejšieho, najreprezentatívnejšieho zo zbierkového fondu.
     Prvýkrát budú predstavené výsledky múzejnej práce iným spôsobom ako tomu bolo doteraz, umocneným i zvoleným architektonicko-výtvarným a grafickým riešením celej expozície.
     Základ výstavného projektu tvorí dvanásť najstarších, najvzácnejších či jedinečných predmetov z 15. - 20. storočia prezentujúcich pestrú skladbu takmer 40-tisícového zbierkového fondu. Niektoré z nich i v historickom vývojovom rade, ako sú školské tašky, šlabikáre, vysvedčenia, aby návštevník panoramaticky videl zmeny, ktorými školské predmety a s nimi i školstvo prešlo.
      Takto sa môže pozerať i na divácky zaujímavú prezentáciu triedy, zostavenej z inventára a učebných pomôcok pochádzajúcich z troch období: do roku 1918, do roku 1948 a do roku 1968, kedy vrcholilo úsilie o založenie múzea školstva.
     So stručným prierezom štyridsať päť ročnej histórie múzea – s jeho dianím a činnosťami sa návštevníci oboznámia prostredníctvom čísel t.j. koľko miest a obcí sa v rámci zbierkotvornej činnosti navštívilo, koľko bolo zozbieraných predmetov, koľko zbierok bolo spracovaných, koľko reštaurovaných alebo aký počet výstavných projektov múzeum doposiaľ realizovalo, či koľko ocenení získalo.
     Celú výstavu doplní audiovizuálna prezentácia dejín Múzea školstva a pedagogiky od počiatkov školského múzejníctva na Slovensku, cez zakladateľov múzea až po súčasnosť. K výstave vyjde aj publikácia Múzeum školstva a pedagogiky 2010 - 2015.
     Výstava bude pre návštevníkov prístupná od 2. decembra 2015 do 31. decembra 2016 v budove Múzea školstva a pedagogiky na Hálovej 16, v Bratislave – Petržalke.
   
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku