MPC v Trenčianskom kraji vyhlasuje literárnu súťaž

21.04.2016
     Talenty by sa mali prezentovať a rozvíjať. Svoje o tom vie i Metodicko-pedagogické centrum (MPC), regionálne pracovisko Trenčín, ktoré spolu s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov (SSN) v Trenčíne druhý rok spolupracuje na literárnych súťažiach. Aktuálne vyhlasujú regionálnu súťaž na tému „Prezentácia môjho regiónu ako šanca na zviditeľnenie Slovenska v období slovenského predsedníctva v Rade Európskej Únie“. Žiaci majú šancu ukázať sa do 15. mája 2016.
     Žiaci súťažia v dvoch kategóriách - žiaci šiesteho až deviateho ročníka základných škôl a prímy až kvarty gymnázií v prvej a v druhej kategórii sú žiaci všetkých typov stredných škôl. Na základe toho zašlú jednu až dve normalizované strany textu pre prvú kategóriu, žiaci druhej kategórie musia zaslať o stranu viac.
     Súťaž je jednokolová. Žiaci si môžu vybrať ľubovoľný slohový útvar, v ktorom napíšu beletrizovaný príbeh o určitom mieste v regióne, ku ktorému majú osobitý vzťah, súvisí s ním ich vlastný zážitok alebo má zaujímavý príbeh. Dôležité je zaujať návštevníka Slovenska a motivovať ho k návšteve regiónu a opisovanej lokality. Súťažný príspevok musí byť individuálnym dielom žiaka, nie kolektívnou prácou triedy.
     Práce budú hodnotené komisiou zloženou z učiteľov kontinuálneho vzdelávania MPC z oblasti slovenského jazyka a literatúry  a  novinárov z Regionálnej organizácie SSN v Trenčíne. Zloženie komisie: Štefan Šicko (SSN), Ľuboslava Sedláková (SSN), Oľga Kajabová (MPC), Jaroslava Urbánková (MPC) a Dagmar Belušková (MPC). Víťazi budú odmenení hodnotnými cenami počas slávnostného vyhodnotenia súťaže. Termín vyhlásenia výsledkov a ocenenia víťazov súťaže bude účastníkom oznámený elektronickou pozvánkou.
     Termín zaslania príspevkov do súťaže je 15. máj 2016. Žiaci, ktorí sa zapoja do súťaže, pošlú vlastný príspevok spolu s vyplnenou návratkou (meno, priezvisko, škola, bydlisko, označenie kategórie, názov práce a emailový kontakt) elektronickou poštou na adresu: jana.marsalkova@mpc-edu.sk.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku