MPC rozšíri ponuku vzdelávacích aktivít v roku 2022

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) doplnilo Katalóg programov vzdelávania, učiteľských fór a poradenských aktivít na školský rok 2021/2022 o nové informácie súvisiace so zmenou legislatívy v oblasti vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci. Zároveň pripravilo návrhy nových programov inovačného vzdelávania s cieľom rozšíriť ponuku vzdelávania na základe mapovania vzdelávacích potrieb a požiadaviek praxe.

Katalóg programov vzdelávania

Doplnenie katalógu má formu samostatného súboru a je súčasťou už vydaného katalógu. Tvoria ho štyri časti obsahovo zamerané na:

  • zmeny vo funkčnom a inovačnom vzdelávaní v súvislosti s novelou zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela zákona“) účinnou od 1. 1. 2022,

- upravené programy inovačného vzdelávania v súlade s novelou zákona,

- návrhy nových programov inovačného vzdelávania, ktoré budú po schválení zaradené do ponuky vzdelávania od 1. 1. 2022,

  • aktivity národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS).

Doplnenie katalógu je zverejnené na webovej stránke v časti Vzdelávanie, link: https://mpc-edu.sk/pages/doplnenie_katalogu_12_2021.pdf.

 

 

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky