Možnosť stáže v Nemeckom spolkovom sneme

22.04.2013
Stáž je určená pre mladých absolventov vysokých škôl a akademikov zo Slovenskej republiky, ktorí by sa chceli oboznámiť počas päťmesačného pobytu v Berlíne s parlamentárnym vládnym systémom Spolkovej republiky Nemecko ako aj s pracovnými a rozhodovacími procesmi v jej politike. Cieľom je prispieť k posilneniu parlamentárnych demokracií v Strednej a Východnej Európe.
Mladí absolventi vysokých škôl a akademici, ktorí sa zaujímajú o politiku, hovoria veľmi dobre po nemecky, pracujú alebo majú záujem pracovať v štátnej službe, médiách, stranách, spolkoch, na vysokých školách môžu zaslať svoje prihlášky a potrebné dokumenty do 30. júna 2013 na adresu Veľvyslanectva SRN, Hviezdoslavovo nám. 10, 813 03 Bratislava.

Formulár prihlášky nájdete aj na internetovej stránke Nemeckého spolkového snemu www.bundestag.de/ips. Kultúrne oddelenie Veľvyslanectva SRN Vám vďačne odpovie na Vaše ďalšie otázky.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku