Možnosť predkladať návrhy na členov rady Fondu na podporu vzdelávania

01.02.2013
     Do 3. apríla 2013 je možné predkladať návrhy na členov rady novozriadeného Fondu na podporu vzdelávania. Túto možnosť majú podľa zákona odborové organizácie, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov, a právnické osoby zastupujúce zriaďovateľov škôl.
Podrobnejšie informácie


HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku