Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku (MVVE)

  • Zasadnutia Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku
  • Dokumenty schválené mimo zasadnutí MVVE
  • Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
    HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku