» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku (MVVE) » Dokumenty schválené mimo zasadnutí MVVE
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Dokumenty schválené mimo zasadnutí MVVE

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ