Ministerstvo školstva zverejnilo odbory vzdelávania na stredných školách s nedostatočným i nadbytočným počtom absolventov

17.02.2020

     K 31. januáru 2020 aktualizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu.
     Zoznamy boli vypracované v spolupráci so zamestnávateľmi a ďalšími subjektami koordinácie odborného vzdelávania a vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR po odporučení Radou vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu. Zoznamy nadobúdajú účinnosť od 1. septembra 2020 a nevzťahujú sa na ročníky žiakov, ktorí začali štúdium pred 1. septembrom 2020.
     Nové zoznamy sú v zmysle aktuálnej novely zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave špecifikované na úroveň jednotlivých krajov. Najviac nedostatkových odborov je identifikovaných v Žilinskom kraji – desať. Za ním nasleduje Trnavský kraj (9 odborov) a Bratislavský a Trenčiansky kraj (8 odborov). Naopak, v Prešovskom kraji na trhu práce chýbajú absolventi len dvoch odborov.
     Najčastejšie chýbajú absolventi odborov mäsiar, resp. mäsiar lahôdkar (v šiestich krajoch) a agromechanizátor opravár (tri kraje). Vo všeobecnosti zamestnávatelia pociťujú nedostatok absolventov najmä v oblasti strojárstva, stavebníctva, potravinárstva a telekomunikácií.
     Zoznamy sú zverejnené na stránke ministerstva školstva - https://www.minedu.sk/zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-s-nedostatocnym-poctom-absolventov-pre-potreby-trhu-prace-a-zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-ktore-su-nad-rozsah-potrieb-trhu-prace-31-januar-2020/.
     Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce vydané do 31. decembra 2019 zostávajú zachované pre žiakov, ktorí začali štúdium pred 1. septembrom 2020.  

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku