Ministerstvo školstva spúšťa pilotnú fázu projektu MODULY

Projekt MODULY má jasný cieľ, priniesť do vyučovacieho procesu zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny obsah a predstaviť žiakom aktívne spôsoby trávenia voľného času. V prvej fáze sa zameria na telesnú výchovu na I. stupni základných škôl. Ide o krok smerom ku koordinovanému prepájaniu  sféry výchovnovzdelávacieho procesu na školách s aktivitami športových zväzov, športových klubov a iných športových organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou.  

Za týmto účelom bola dňa 9.6.2021 bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2021 číslo F-2021-DOT01 (celé znenie výzva nájdete na https://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2021/). O dotáciu v celkovej sume 500 000 Euro sa môžu uchádzať všetky športové organizácie s právnou formou občianskeho združenia.

V budúcnosti by mal projekt fungovať na báze „eShopu“ , ktorý bude obsahovať množstvo štandardizovaných pohybových aktivít - MODULov. Školy si tak budú môcť vyberať MODULOVÉ aktivity so širokej ponuky a obohatia tak vyučovací proces výchovných predmetov o nové prvky.

V pilotná fáza by mala priniesť odpovede potrebné pre ďalšie smerovanie aktivít MŠVVaŠ SR v tejto oblasti. Do budúcna je našou ambíciou koncept MODULY rozšíriť aj na ostatné ročníky základných a neskôr aj stredných škôl, pričom nevylučujeme zaradenie aj iných ako pohybových MODLOV, ktoré obohatia okrem telesnej a športovej výchovy aj výtvarnú, hudobnú výchovu a perspektívne aj ďalšie predmety.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky