Ministerstvo školstva spúšťa finančnú pomoc pre školy kvôli zvýšeným cenám energií v roku 2023

Rezort školstva spustil zber údajov „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“. Tento zber údajov bude vyhodnocovaný priebežne na mesačnej báze. Cieľom ministerstva je doručiť finančnú pomoc všetkým školám financovaným zo štátneho rozpočtu (základné, stredné, špeciálne školy a všetky ich súčasti) v zriaďovateľskej pôsobnosti všetkých zriaďovateľov a špeciálnym materským školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov školskej správy v plnej miere.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký

 „Tento zber údajov je zameraný na to, aby sme dokázali doručiť finančnú pomoc všetkým týmto školám zo štátneho rozpočtu v plnej miere, čo znamená, že dostanú finančné prostriedky, ktoré predstavujú nárast cien pri spotrebovanej cene komodity nad 99 eur/MWh za zemný plyn a 199 eur/MWh za elektrickú energiu, ale aj do 99 eur/MWh a 199 eur/MWh pokiaľ tohtoročné ceny, ktoré sú im vyúčtované, sú vyššie oproti cenám, ktoré mali v roku 2022,“ vysvetľuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký.

To znamená, že školy dostanú finančné prostriedky v plnej miere nad úroveň platieb v minulom roku. Finančné prostriedky budú školám poskytnuté prostredníctvom „Dohodovacieho konania“. Elektronický formulár „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“ je sprístupnený na webovej stránke energie2023.iedu.sk.

„Naším cieľom bolo vyrokovať najrýchlejší možný spôsob doručenia finančnej pomoci v súvislosti s nárastom cien energií pre všetky školy a školské zariadenia pre všetkých zriaďovateľov,“ dopĺňa minister.

Konkrétne informácie k „Finančnej pomoci v plnej miere v roku 2023“, spôsobu, akým zabezpečí MŠVVaŠ SR finančné prostriedky pre školy, ako aj metodickú príručku, návod na vyplnenie formulára a najčastejšie otázky a odpovede sú zverejnené na webovej stránke:

https://www.minedu.sk/financna-pomoc-v-plnej-miere-v-roku-2023/.

Ministerstvo školstva zároveň pripomína, že stále je možnosť zapojiť sa do zberu údajov na kompenzáciu nákladov spojených s nedoplatkami za rok 2022. Elektronický formulár na „Dofinancovanie nedoplatkov za rok 2022“ je zverejnený na webovej stránke: energie.iedu.sk. Celková suma nedoplatkov bude vyžiadaná od Ministerstva financií SR a obratom odoslaná školám na základe vyplneného formulára.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky