Ministerstvo školstva rozdelilo 2 mil. eur pre školské jedálne

  • Foto: TASR
  • Dátum: 22.04.2021

Zdravšie stravovanie žiakov, kvalita ponúkaných jedál a modernejšie vybavenie školských jedální – to sú ciele dotácie ministerstva školstva, na ktorú rezort školstva tento rok vyčlenil celkovo 2 milióny eur. Na základe vyhodnotenia žiadostí dotáciu pridelil 417 školským jedálňam základných a stredných škôl.

ilustračná foto

Finančná podpora je určená na zlepšenie ich vybavenia, pričom maximálna výška finančných prostriedkov pre jedného žiadateľa predstavuje sumu 5 000 eur.

„Teší ma, že sme už druhý rok po sebe mohli vyčleniť dotáciu na zlepšenie vybavenia školských jedální, najprv v sume 750-tisíc eur a tento rok vo výške 2 milióny eur, a tak prispieť k podpore zdravého stravovania žiakov v školách. Okrem zlepšovania výbavy školských kuchýň sa chceme pozrieť aj na jedlá, ktoré deti jedia a takisto začať vychádzať v ústrety deťom, ktoré majú rôzne potravinové intolerancie,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Finančné prostriedky budú v najbližšom období zaslané okresným úradom v sídle kraja, ktoré ich následne pošlú zriaďovateľom školských jedální. Moderné zariadenia ako napríklad umývačky riadu, chladničky, chladiace boxy, varné kotly, konvektomaty či profesionálne roboty môžu jedálne nakupovať najneskôr do 30. augusta 2021.

Následne do 4. septembra 2021 prijímateľ finančných prostriedkov vyhodnotí projekt v záverečnej správe, ktorej elektronický formulár bude zverejnený na stránke ministerstva. Nevyužité finančné prostriedky je prijímateľ povinný zaslať v rovnakom termíne (do 4. septembra 2021) zriaďovateľovi a ten ich vráti okresnému úradu v sídle kraja.

Zoznam podporených žiadostí si viete pozrieť na tomto linku: https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-zlepsenie-vybavenia-sk-jedalni-2021/

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku