Ministerstvo školstva pripraví zákon o organizácii a podpore športu

  • Dátum: 28.11.2007

     Na základe vládou schváleného legislatívneho zámeru vypracuje rezort školstva paragrafové znenie zákona o organizácii  a podpore športu. Nový právny predpis upraví organizáciu a zásady riadenia športu, verejný záujem v športe, určí priority štátnej politiky, napr. školský šport, talentovaná mládež, reprezentácia. Definovať bude aj boj proti dopingu, vzdelávanie odborníkov v oblasti športu či postup pri rozhodovaní sporov.
     Z prostriedkov štátneho rozpočtu by mali byť financované rozvojové projekty na podporu športovania detí v školách, talentovaná mládež a reprezentácia Slovenskej republiky. Zákon upraví aj spôsob financovania antidopingového boja, školení, vydávania metodických materiálov a budovanie informačného systému a infraštruktúry.
     Východiskami pre prípravu legislatívneho zámeru boli najmä Európska charta o športe a prijaté koncepcie v oblasti vzdelávania.

Bratislava 28. novembra 2007
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku