Ministerstvo školstva pomôže zachrániť gymnázium v Revúcej

30.08.2016
     Z historického a národného hľadiska mimoriadne významná tradícia bývalého Prvého slovenského gymnázia v Revúcej tvorí neoddeliteľnú súčasť slovenskej histórie a kultúrneho dedičstva a je dôležité zachovať ju. Ministerstvo školstva prispeje preto na podporu činnosti súčasného Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej dodatočnými prostriedkami  vo výške 20 tisíc eur. 
     Ide o financie nevyhnutné na preklenutie obdobia potrebného na riešenie situácie, ktorá vznikla poklesom počtu žiakov Prvého slovenského literárneho gymnázia pri súčasnej existencii druhého gymnázia, Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej. Ministerstvo vidí ako východisko reorganizáciu, ktorá by však dôstojným spôsobom zabezpečila zachovanie tradície historického Prvého slovenského gymnázia.  
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku