Minister školstva SR Ján Mikolaj diskutoval so zriaďovateľmi a riaditeľmi súkromných škôl

24.10.2008

     V piatok 24. októbra sa zúčastnil podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na dopoludňajšej časti celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou pre členov slovenskej a medzinárodných asociácií súkromných škôl. 
    
Prihovoril sa účastníkom a predstavil im prijaté aj pripravované zmeny v legislatíve. Okrem schváleného školského zákona hovorili o pripravovanom zákone o pedagogických zamestnancoch, zákone o odbornom vzdelávaní a príprave, zákone o celoživotnom vzdelávaní. Minister  pripomenul možnosť a potrebu využiť pre financovanie škôl aj štrukturálne fondy EÚ. Zhodnotil ju zo strany súkromných škôl ako nedostatočnú. 
     Diskusia sa zaoberala aj otázkami normatívneho financovania súkromných škôl a zariadení. Minister Ján Mikolaj zdôraznil, že dôležitá je aj kontrola transparentnosti systému výdavkov získaných investícií zo strany rodičov žiakov. 
Fotogaléria

Žilina 24. október 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku