Minister školstva sa stretne so zástupcami Združenia samosprávnych škôl Slovenska

15.11.2013

     V pondelok 18. novembra 2013 sa zúčastní minister školstva, vedy, výskumu a  športu SR Dušan Čaplovič na vzdelávacom seminári pre pedagógov Holokaust a jeho výučba na školách. Podujatie sa bude konať v kaštieli v obci Dolná Krupá (Hlavná 572/109) so začiatkom o 10.30 hod.
     Program ministra bude pokračovať v popoludňajších hodinách účasťou na Celoslovenskom zasadnutí Združenia samosprávnych škôl Slovenska v Hornom Smokovci. Vo svojom vystúpení o 15.00 hod. bude hovoriť o systémových zmenách v regionálnom školstve a revízii štátnych vzdelávacích programov. Nasledovať bude jeho diskusia s účastníkmi stretnutia.
     Podujatie bude pokračovať aj počas nasledujúcich dvoch dní prednáškami odborníkov MŠVVaŠ SR a priamoriadených organizácií rezortu školstva.
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku