Minister školstva sa na pôde VŠMU zaujímal o podmienky na umelecké vzdelávanie

  • Dátum: 14.12.2007

     O súčasnej situácii umeleckej činnosti a výskumu, ďalších plánoch a perspektívach diskutoval podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj s vedením Vysokej školy múzických umení 14. decembra 2007 v priestoroch Filmovej a televíznej fakulty.

     Rektora vysokej školy Ondreja Šulaja, ako aj dekanov a prodekanov informoval minister školstva o nariadeniach vlády SR a opatreniach MŠ SR, ktoré boli prijaté v súvislosti s novelou zákona o vysokých školách. Ako uviedol, v týchto dňoch budú známe aj kritériá zaraďovania vysokých škôl medzi univerzity, vysoké školy a odborné vysoké školy. Do konca roka by mal byť schválený ešte štatút Akreditačnej komisie. Ján Mikolaj hovoril tiež o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.
     Zástupcovia VŠMU počas diskusie uviedli, že finančné prostriedky, ktoré sú určené na vzdelávanie študentov, pokrývajú iba základnú umeleckú činnosť. Škola však nedokáže finančne pokryť umeleckú produkciu (dokumentárne filmy, operné a divadelné predstavenia, koncerty a pod.), ktorú považuje za súčasť umeleckého vzdelávania i výskumu. Minister Ján Mikolaj vo svojej reakcii pripustil, že vzhľadom na ekonomickú náročnosť a špecifickosť výučby by sa dalo uvažovať o prípadnom prehodnotení finančného normatívu pre vysoké školy s umeleckým zameraním.
     Súčasťou stretnutia bola aj prehliadka rekonštruovaných učebných priestorov VŠMU. Minister školstva si v sprievode rektora školy prezrel filmový a televízny ateliér, zvukové štúdio, strižňu, koncertnú i baletnú sálu. Obaja predstavitelia hovorili aj o stavbe budovy pre Divadelnú fakultu. V auguste tohto roku boli vládou SR na jej realizáciu schválené zvýšené finančné prostriedky. Postaviť by ju mali za 20 mesiacov.

Bratislava 14. december 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku