Minister školstva: S Čechmi sa navzájom od seba môžeme veľa učiť

13.04.2015
     Minister školstva Juraj Draxler navštívil v dňoch 9. a 10. 4. Českú republiku. Absolvoval celý rad bilaterálnych stretnutí a návštev akademických inštitúcií, vrátane stretnutia so svojím českým náprotivkom, ministrom Marcelom Chládkom.
     „Veľa výziev máme podobných, či už ide o rozširovanie kapacít škôlok, zavádzanie duálneho vzdelávania alebo napríklad hľadania spôsobov, ako zabezpečiť udržateľnosť vedeckých parkov vybudovaných zo štrukturálnych fondov,“ povedal po stretnutí minister Draxler. „Niekde sme popredu my, inde zase Česi.“
     S námestníkmi ministra absolvoval šéf rezortu aj časť ministerského stretnutia programu CEEPUS, ktorý financuje mobilitu študentov v strednej a východnej Európe. Ako dodal, českých partnerov zvlášť zaujímal nedávno prijatý slovenský zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý rýchlejšie a rozsiahlejšie, ako je tomu v súčasnosti v Českej republike, zavádza prvky duálneho vzdelávania. Ministra a jeho delegáciu naopak zaujímala najmä transformácia Akadémie vied Českej republiky (AV ČR), ktorou sa dnes inšpiruje aj Slovenská akadémia vied a ministerstvo.
     Touto témou sa minister zaoberal aj na stretnutí s predsedom AV ČR Prof. Jiřím Drahošom. Na stretnutí s predsedom Grantovej agentúry ČR Prof. Ivanom Netukom sa minister zase zaujímal o podrobnosti českého grantového systému. Súťažné financovanie vedy tvorí v Česku oveľa vyššie percento príjmov vysokých škôl a akadémie, ako je tomu na Slovensku.
    Minister navštívil aj svetoznáme ekonomické pracovisko CERGE-EI, kde sa stretol s vedením a slovenskými študentmi. Vo voľnej diskusii sa minister zaujímal o niektoré konkrétne vedecké výstupy inštitútu, aj o kritické zhodnotenie vyučovania ekonómie v období prehodnocovania kurikúl na mnohých ekonomických pracoviskách. Interakcia so študentmi hrala prím na Angloamerickej vysokej škole, kde minister počas svojho niekdajšieho pobytu v Prahe vyučoval. Minister so študentmi diskutoval o budúcnosti univerzitného vzdelávania.
     So študentmi, tentoraz stredoškolskými, sa stretol aj na pôde elitného gymnázia Open Gate. V sprievode vedenia si pozrel kampus tejto internátnej školy a navštívil aj niekoľko vyučovacích hodín.
     Počas návštevy Prahy ešte absolvoval aj návštevu think-tankov blízkych dvom hlavným stranám vládnej koalície. V sídle ČSSD sa stretol s predstaviteľmi Masarykovej demokratickej akadémie, ktorá organizuje letné školy sociálnej demokracie aj pre mladých slovenských politikov.  
     Potom sa presunul na pôdu nedávno sformovaného Inštitútu pre politiku a spoločnosť, ktorý má blízko k vládnej strane ANO. Minister po stretnutí absolvoval obed s riaditeľom inštitútu Pavlom Fidlerom a jedným s jeho popredných predstaviteľov, známym egyptológom a spoločenským analytikom Miroslavom Bártom.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku