Minister školstva rokoval s diplomatmi o partnerstve v oblasti vzdelávania

  • Dátum: 26.11.2007

     Veľvyslanca Kórejskej republiky v SR Yong-Kyua Parka prijal 26. novembra 2007 podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Na stretnutí hovorili o stave školstva v oboch štátoch, ako aj  budúcej bilaterálnej spolupráci. Jej základy sú formálne upravené v Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a cestovného ruchu podpísanej  30. októbra 2007 v Soule.
     Kooperácia medzi oboma štátmi sa realizuje v oblasti výmenných štipendií, vedy  a techniky či na úrovni odborného vzdelávania. Kórejská spoločnosť KIA Motors Slovakia priamo oslovila štrnásť stredných škôl a podpísala s nimi Memorandum o vzájomnej spolupráci.
     V súčasnom období Ministerstvo školstva SR prostredníctvom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania uskutočňuje spolu s  KIA Motors Slovakia, PCA Slovakia a Volkswagen Slovakia „Národný projekt – Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu“. Cieľom národného projektu je vytvoriť také vzdelávacie programy odborného vzdelávania, ktoré by na vytypovaných odborných školách v Žilinskom a Trnavskom kraji umožnili odborné vzdelávanie a prípravu absolventov základných škôl v oblasti automobilového priemyslu. Zároveň pomáha aplikovať novú technológiu vzdelávania založenú na najnovších poznatkoch IKT, vypracováva učebné texty a multimediálne učebné pomôcky k vzdelávacím programom.
     V pondelok 26. novembra zavítal na pôdu Ministerstva školstva aj iracký charge d´affairs Hassan Qassim Hassan AL-SHEIKH. S ministrom Jánom Mikolajom rokovali o otázkach spolupráce v oblasti školstva a vzdelávania medzi oboma krajinami.

Bratislava 26. november 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku