Minister školstva Peter Plavčan zavítal medzi mimoriadne nadané deti

23.05.2016
     Základnú školu v Bratislave na Teplickej ulici a nasledne gymnázium pre mimoriadne nadané deti na Skalickej ul. navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Cieľom jeho návštevy bolo oboznámiť sa bližšie s týmto  modelom vzdelávania, ktorý sa na Slovensku realizuje už viac ako 20 rokov.
     „Bol som veľmi milo prekvapený neformálnou atmosférou na vyučovacích hodinách a dobrým vzťahom medzi žiakmi a pedagógmi,“ uviedol minister. Taktiež ocenil, že žiaci majú možnosť opustiť svoje lavice a vzdelávať sa  sediac či ležiac na koberci, ktorý nechýba v žiadnej triede. „Zaujímavé boli aj diskusie so žiakmi, ktorí dokázali rozoberať aj vážne celospoločenské témy,“ dodal Plavčan.
     V rámci návštevy sa minister školstva  taktiež stretol s predstavitelmi školy na čele s jej riaditeľkou a zakladateľkou Jolanou Laznibatovou, ako aj so zástupcami rodičov a zriaďovateľa. Témou rozhovoru boli okrem iného špecifiká tohto modelu vzdelávania,  nedávno inovované vzdelávacie programy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či pripravovaná odborná konferencia zameraná na vzdelávanie nadaných detí, ktorá bude v priebehu slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Jednou z hlavných tém, ktoré Slovensko prináša na celoeurópsku úroveň je totiž práve podpora talentov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku