Minister školstva Peter Plavčan prijal bývalého prezidenta SR Rudolfa Schustera

10.01.2017
     Na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes zavítal vzácny hosť – bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster. Na pôde rezortu ho prijal minister školstva Peter Plavčan.
    Témou ich rozhovoru boli okrem iného aj doterajšie a pripravované kroky ministerstva, týkajúce sa predovšetkým reformy vzdelávania, v rámci ktorej už rezort predložil na širokú diskusiu tézy a ciele Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pre oblasť regionálneho i vysokého školstva.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku