Minister školstva ocení 62 osobností pedagogického a spoločenského života

25.03.2011

 

     Pri príležitosti Dňa učiteľov ocení minister školstva vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca 2011 desiatky pedagógov a osobností z oblasti školstva i vedy veľkými a malými medailami sv. Gorazda a ďakovnými listami. Slávnostné podujatie sa uskutoční v pondelok 28. marca 13.00 hod. v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR aj za účasti predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej.
     Prítomní budú odmenení nielen za dlhoročnú pedagogickú prácu, mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj inovatívny prístup vo vzdelávaní či starostlivosť o postihnutých a talentovaných žiakov. Spomedzi 62 ocenených odovzdá minister Veľkú medailu sv. Gorazda in memoriam prof. Viere Žbirkovej z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za celoživotné dielo v oblasti dejín pedagogiky, výskumu a sociálnej práce. Za úspešnú publikačnú činnosť v prospech transparentnosti vysokého školstva si prevezme ďakovný list aj novinár denníka SME Ján Glovičko. Ocenení budú rovnako aj 4 pedagógovia pôsobiaci v súčasnosti v Srbsku a Rumunsku, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slovenského národného školstva v zahraničí a uchovávanie národných tradícií.

     Ocenenia nesúce meno sv. Gorazda udeľujú ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom, ale aj pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života už od roku 1997. Návrhy na udelenie ocenení predkladajú Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) orgány štátnej správy v školstve, občianske združenia, rôzne inštitúcie, rektori vysokých škôl alebo riaditelia priamo riadených organizácií MŠVVaŠ SR či jednotlivci prostredníctvom príslušných krajských úradov. Tie následne posudzuje komisia ministra pre morálne oceňovanie, ktorej členmi sú poprední predstavitelia rezortu školstva, ako aj iných oblastí spoločenského života. 

Miesto a čas: historická budova NR SR, Župné nám., Bratislava, 13.00 hod. (príchod novinárov do 12.40 hod.)

Bratislava 25. marec 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku