Minister školstva Juraj Draxler otvoril nový školský rok v Kežmarku

03.09.2015
     Nový školský rok na Základnej škole – Grundschule v Kežmarku včera slávnostne otvorili za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera. Riaditeľ školy Miroslav Beňko potvrdil, že naposledy tu mali takúto vzácnu návštevu ešte v roku 1898, keď bola škola vysvätená.
     "Naša škola je jednou z najstarších škôl v Kežmarku. Bola postavená v roku 1898 ako meštianska chlapčenská škola. Predtým boli triedy roztrúsené v rôznych kežmarských domoch. Zároveň škola mala slúžiť pre triedy vyššej obchodnej školy. Od roku 1936 do 1945 tu bolo Štátne československé reálne gymnázium paralelne s triedami nemeckého evanjelického gymnázia. Neskôr tu sídlila odborná ženská škola, predchodkyňa dnešnej hotelovej akadémie. Od roku 1958 budova slúži základným školám," priblížil históriu Beňko.
     Súčasťou areálu školy je aj prístavba starej historickej budovy, ktorú zrealizovali, aby sa tu zvýšil počet tried. Počas druhej svetovej vojny však slúžila ako lazaret pre zranených vojakov. "Dnešný deň je pre žiakov našej školy, pedagogický zbor a všetkých zamestnancov o to slávnostnejší, že nový školský rok otvoril sám pán minister," konštatoval Beňko.
     Minister Juraj Draxler si túto kežmarskú školu vybral predovšetkým pre to, že rezort školstva chce na jeseň podporiť školy v regiónoch, ktoré sú na tom ekonomicky slabšie. "Aj tu, v takýchto školách, máme učiteľov, ktorí dosahujú veľmi dobré výsledky, a aj takto ich chceme oceniť," uviedol pre médiá Draxler. Minister neprišiel s prázdnymi rukami, 51 prvákov v troch triedach dostalo balíčky, ktoré pozostávali hlavne zo školských potrieb.
     "Ja si spomínam predovšetkým na svoj prvý školský deň, šiel som do školy, ktorá bola ešte len rozostavaná, nemali sme zo začiatku ani školskú jedáleň, ani telocvičňu, to sa dostavalo až neskôr. Ale triedy už boli pekne pripravené a čakali nás tam pani učiteľky," priblížil svoje spomienky na školu Draxler. Zároveň tvrdí, že nemal neobľúbený predmet, každý školský rok sa mu niečo páčilo viac, niečo menej.
     Vďaka samotnému ministrovi školstva a iniciatíve primátora mesta Jána Ferenčáka bolo kežmarskej hradnej škole, ako ju miestni nazývajú, pridelených 90 000 eur z havarijného fondu opráv rezortu školstva na odvlhčenie budovy.  
     "Viac ako metrové kamenné múry, ktoré sú zvlášť po nedávnych záplavách školy čiastočne vlhké, budú úplne suché. V prvom rade sa jedná o zdravšie prostredie pre žiakov a zamestnancov, ale v neposlednom rade, jedna z najkrajších historických budov v meste sa zachová v čo najlepšom stave pre ďalšie generácie," uzavrel Beňko.

Zdroj: TASR
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku