Minister školstva Ján Mikolaj informoval o výsledkoch Testovania 9

28.04.2010

      Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes na tlačovej konferencii informoval o výsledkoch Testovania 9 v školskom roku 2009/2010. Na celoslovenskom certifikačnom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ sa v tomto roku zúčastnilo celkovo 47 533 žiakov zo 1 461 základných škôl.

    „Najväčší problém majú deviataci s tvorivosťou a kreativitou, nie s obsahom a množstvom vedomostí, ale s ich aplikáciou v praxi, a to treba zmeniť," skonštatoval minister školstva.

    Žiaci boli testovaní z matematiky, kde dosiahli priemernú úspešnosť 60,1 %, zo slovenského jazyka a literatúry (67,6 %) , slovenského jazyka a slovenskej literatúry (62 %), maďarského jazyka a literatúry (64,5 %) a ukrajinského jazyka a literatúry(79,2 %).  Najviac žiakov s úspešnosťou nad 90 % bolo v Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji. 

    V hlavnom termíne Testovania 9, ktorý sa uskutočnil 10. marca 2010, sa zúčastnilo 1 461 základných škôl - s vyučovacím jazykom slovenským (1318), maďarským (137) a ukrajinským (6). Celkovo testovanie absolvovalo  47 533 žiakov, pričom  2 541 žiakov bolo so zdravotným znevýhodnením. V náhradnom termíne 30. marca 2010 sa zúčastnilo 65 žiakov.

    Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2009/2010 sú zverejnené na www.nucem.sk.

Fotogaléria

Bratislava 28. apríl 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku