Minister školstva Ján Mikolaj informoval o výsledkoch externej časti maturitnej skúšky

18.05.2010

      Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes na tlačovej konferencii informoval o výsledkoch externej časti maturitnej skúšky (MS) v školskom roku 2009/2010.

     „Maturity dopadli dobre, organizačne boli zvládnuté na sto percent. Chcel by som sa poďakovať Národnému ústavu certifikovaných meraní za bezproblémový priebeh maturít. Zriadenie tohto úradu bolo veľmi dobrým riešením," zhodnotil minister školstva.

     Rovnako ako pri Testovaní 9 sa ukázalo, že žiaci majú problém s porozumením textu a pochopením úlohy. Riešením je zlepšenie čítania a počúvania s porozumením textu a komunikatívnej zložky vo vyučovacom procese.

    Pri porovnaní priemernej úspešnosti podľa krajov zo slovenského jazyka a literatúry sú výsledky porovnateľné, pri slovenského jazyku a slovenskej literatúre dosiahli najlepšie výsledky školy v Bratislavskom kraji (67,7 %), najhoršie v Banskobystrickom kraji (51,8 %). V matematike sú najlepší žiaci v Prešovskom kraji (64,3 %) a v anglickom jazyku na úrovni B2 maturanti v Košickom kraji (73,9 %).

     Úspešnosť žiakov gymnázií na MS vo všetkých predmetoch bola vyššia ako v stredných odborných školách a konzervatóriách. Pri porovnaní osemročných a štvorročných gymnázií výsledky testovania ukázali, že úroveň je na školách rovnaká. Najlepšie výsledky v externých maturitách zo slovenského jazyka a literatúry získali cirkevné školy (66,4 %), najhoršie výsledky mali súkromné školy (55,6 %).

     Maturanti zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli priemernú úspešnosť 60,6 %, maďarského jazyka a literatúry 60,4 %, ukrajinského jazyka a literatúry 74,9 %, slovenského jazyka a slovenskej literatúry 55,4 % a z matematiky 59,0 %. Priemerná úspešnosť z anglického jazyka na úrovni B1 bola 54,2 % a na úrovni B2 70,3 %, z nemeckého jazyka na úrovni B1 49,7 % a úrovni B2 58,5 %, z ruského jazyka na úrovni B1 49,7 % a na úrovni B2 80,7 %. Z francúzskeho jazyka zmaturovali žiaci na úrovni B1 s výsledkom 46,8 % a na úrovni B2 64, %, zo španielskeho jazyka na úrovni B1 59,3 % a na úrovni B2 71,3 % a z talianskeho jazyka na úrovni B1 72,1 % a na úrovni B2 76,0 %.

     V riadnom termíne, ktorý sa uskutočnil 16. - 19. marca 2010, sa na externej časti MS zúčastnilo 62 159 žiakov zo 756 škôl. Náhradný termín v dňoch 27. - 29. apríla 2010 absolvovalo 104 žiakov. Z uvedených škôl bolo 689 s vyučovacím jazykom slovenským, 66 škôl s vyučovacím jazykom maďarským a jedna škola s vyučovacím jazykom ukrajinským. Na externej maturite sa zúčastnilo aj 772 žiakov so zdravotným znevýhodnením.

     Do maturity on-line sa zapojilo 37 stredných škôl,  pričom z matematiky maturovalo týmto spôsobom  736 žiakov a z anglického jazyka na úrovni B1 716 žiakov.

     Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2009/2010 sú zverejnené na www.nucem.sk.

Fotogaléria

Bratislava 18. máj 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku