Minister školstva Dušan Čaplovič zdôrazňuje potrebu veľkej novely zákona o mládeži

25.09.2012

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič sa zúčastnil na IX. Konferencii Rady Európy ministrov zodpovedných za mládežnícku politiku v Petrohrade.
      "Táto konferencia sa komplexne venuje aspektom mládežníckej politiky, v rámci ktorých sú mladí ľudia spoluautormi dôležitých rozhodnutí. Jednoducho musia byť súčasťou procesov, ktoré reagujú na potreby, požiadavky a hlavne záujem mladej generácie o budúcnosť demokratickej Európy," povedal minister Dušan Čaplovič. Podľa jeho slov je dôležité, aby sa mladí ľudia zapájali do rozhodovania o veciach verejných, nakoľko ich postoje so sebou prinášajú inovatívny pohľad. "Táto konferenica ma utvrdila v tom, že Slovensko potrebuje veľkú novelu zákona o mládeži, ktorý bude vytvárať priestor pre angažovanosť mládeže a bude odpovedať na najnovšie výzvy súčasnosti, rozvoja ľudských,  sociálnych a politických práv, podpory ľudských zdrojov a ľudského kapitálu mladej generácie," zdôraznil minister.
     Podľa jeho slov zákonu musí predcházdať národná koncepcia, ktorá zhodnotí doterajšie prístupy a úlohy v spolupráci s mládežou na úrovni obcí, miest, samosprávnych krajov v rámci domáceho i medzinárodného priestoru.
     Súčasťou tejto konferencie bolo aj bilaterálne rokovanie s ministerkou Srbskej republiky pre mládež a šport Alisou Marić. "Mám rád pracovné stretnutia s dohodnutým priestorom na spoluprácu a konkrétnymi úlohami. Práve preto sme sa dohodli napríklad na vzájomnej podpore v rámci mládežníckych mobilít. S rezortnou kolegyňou sme sa zhodli na potrebe memoranda o porozumení pre podporu športu, ktoré začneme teraz pripravovať s tým, aby sme ho mohli spoločne podpísať v prvej polovici budúceho roku a následne by sme veľmi operatívne pristúpili k jeho priebežnému plneniu," uzatvára minister, ktorý Alisu Marić tiež informoval o príprave koncepcie financovania športu a pripravovanom zákone o športe.
     Dnes konferencia prijme záväzné dokumenty, ktoré budú východiskom ďalšieho rozvoja a trendov v oblasti mládežníckej politiky v modernom Európskom priestore.

Fotogaléria

Michal Kaliňák
hovorca ministra

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku