Minister školstva bude odovzdávať Pamätné listy sv. Gorazda

  • Dátum: 12.12.2007

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v pondelok 17. decembra 2007 slávnostne ocení  mimoriadne významné úspechy žiakov a študentov. Spolu 33 žiakov základných a stredných škôl si z rúk ministra prevezme Pamätný list sv. Gorazda za úspešnú reprezentáciu v medzinárodných olympiádach a športo- vých súťažiach.
    
V tomto roku sa študenti môžu pochváliť zlatou, striebornou a dvoma bronzovými medailami z medzinárodnej fyzikálnej olympiády, ktorá sa konala v Iráne. Najcennejší kov priniesli aj z Ruska, kde sa zúčastnili medzinárodnej chemickej olympiády. Úspešne sa pre Slovákov skončila aj medzinárodná geografická olympiáda. V športových súťažiach bude pamätným listom ocenené 2. miesto v behu zdravotne postihnutých, 5 zlatých medailí v plávaní či úspechy v športovej streľbe a atletickom päťboji.

Miesto a čas: hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava, 14.00 h 

Na slávnostnom oceňovaní sa  študenti zúčastnia na základe pozvánky, ktorú dostanú poštou v najbližších dňoch. Pozvánka je určená aj pre jedného z rodičov oceňovaného študenta.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku